WWW.MADREGOT.CO.IL
מרכז הפצה זול לקבלן ולבונה הקטן
בטלפון אחד - עולים באיכות יורדים במחיר - 09-8991882

בלוקי פומיס

בלוקי הפומיס המיועדים לקירות ותיקרות מיוצרים מאגרגט הניקרא פומיס שנוצר בזמן התפוצצות וולקנית באי היווני לפני כ- 200,000 שנים.

משקלו המרחבי הנמוך יחסית לאגרגט הרגיל מקנות לו תכונות בידוד מעולות תוך הקטנת משקל הגגות והקירות יחסית לבלוק הבטון.

הבלוקים עוברים תהליך אשפרה אוטומטית,וניבדקים בבקרת איכות במעבדה הצמודה למיפעל הבלוקים המשווקים באתר מיוצרים תחת תנאי בקרת איכות איזו-9002 הציוד היקר המייצר את הבלוק מבטיח שלבנאי יגיע בלוק מדויק,ולך הבונה והקבלן בניה יפה ומדויקת. שתחסוך בעובי ובעלויות הטייח למבנה.

בבלוקי קירות כמות הפומיס בתערובת וכמות החללים במוצר יקבעו את תכונותיו לצורך שימוש לבידוד תרמי או אקוסטי.

מרכז הזמנות ארצי טלפון 09-8991882 פקס 09-8991887

בלוקי פומיס גג

מרכז הזמנות ארצי טלפון 09-8991882 פקס 09-8991887

פומיס גג 30 / 25 / 50
 • סגור מצד אחד, שלושה חורים.
פומיס גג 20 / 20 / 50 או 20/25/50
 • פומיס גג 20 / 20 / 50 או 20/25/50.
 • סגור צד אחד שלושה חוריםמחיר מיוחד בכפוף לאזור ההובלה ולתנאי התשלום

למחלקת מכירות ארצית
09-8991882


בלוקי פומיס לבניה

מרכז הזמנות ארצי טלפון 09-8991882 פקס 09-8991887

פומיס בניה 22 / 20 / 50 או 20/20/50
 • שמונה חורים.
 • במשטח 72 בלוק.
 • במטר קוב עובי 20 - 50 בלוק.
 • במטר קוב עובי 22 - 45.45.
בלוק יהלום 20 חורים
 • במשטח 60 בלוק.
 • במטר קוב 45.45 .
פומיס שטרבה 20/20/50 או 20/20/40
 • פומיס שטרבה 22/20/50 או 22/20/40 .

בלוק מחיצה פומיס 7/20/40
 • שלושה חורים.
 • במשטח 228 בלוק.
 • במטר קוב 179 בלוק.
פלטות 4/20/40
 • או 4/20/50 מודולרי .
בלוק מחיצה פומיס 10/20/40
 • שלושה חורים.
 • במשטח 180 בלוק.
 • במטר קוב 125 .

השלמה חכמה של משאיות

מרכז הזמנות ארצי טלפון 09-8991882 פקס 09-8991887

השלמה חכמה של משאיות
 • עם באלות חול, חצץ או טיט.
השלמה חכמה של משאיות
 • עם באלות חול, חצץ או טיט.

מחירים מיוחדים
כולל הובלה
על בסיס הובלה מלאה

12 משטחים
או
24 משטחים

09-8991882
מרכז הזמנות ארצי טלפון 09-8991882 פקס 09-8991887
חזרה לעמוד הראשי